logo

Igrači dodiruju bilo gdje na ekranu kako bi postavili voće. Kada se dva identična voća sretnu, sintetiziraju se u plodove višeg nivoa. Kroz kontinuiranu sintezu, na kraju će sintetizirati veliku lubenicu. Ako voće prelazi graničnu liniju na vrhu ekrana, igra se završava.