logo

Čarobna slagalica je slagalica u kojoj morate uskladiti delove slagalice i dovršiti slike. Igra ima 50 nivoa sa različitim šarenim slikama.