logo

Vaša trupa je otkrila položaj nove neprijateljske laboratorije. Na vama je da eliminišete sve čuvare laboratorije. Upute: Računar: tipke sa strelicama ili W,A,S,D za pomicanje karaktera. Miš za okretanje lika, ciljanje i pucanje. L za zaključavanje pokazivača. Mobilni: Koristite džojstik na ekranu za kretanje, dugme za paljenje da pucate, kucnite i prevucite desnu stranu ekrana da ciljate i okrenete lik.