logo

Cilj igre je premestiti sve karte na četiri temeljne gomile, sortirane po boji u rastućem redosledu od asa do kralja. Na terenu se karte mogu sortirati samo u opadajućem redosledu naizmjeničnim bojama.