logo

Ispunite celu ploču tako što ćete uskladiti iste boje. Da biste uspeli na svakom nivou, morate koristiti svoje logičko razmišljanje.