logo

Pucajte u svoje neprijatelje određujući snagu i ugao vašeg topa. Što manje granata trebate, to bolje.